Když si básním... » Tvé myšlenky jsou jako ptáci...

Josefína E

Na věčnosti vzdáváme se křídel

Před branou odkládáme touhy

Nevidět, i když si viděl

A na zlomek vteřiny odkrýt čas…

Odpustky v růžovém papíře

Odnáší rozvířený prach

Když andělům se klíží oči

Bolest je opuštěná v tmách