MECLOV -  5. DUBEN 1947

I když se číslo 70 často lidmi  narozeninově oslavuje  jako významné výročí, pro Volyňské Čechy z Ivaničska  je to číslovka magická.  A jaro roku 1947,  se  pro ně stalo vskutku historickým. Vždyť tato čtvrtá generace Čechů, kteří  v létech 1868  odcházeli z Čech a začali hospodařit na úrodných pozemcích Volyně v carském Rusku,  nyní naplňovala dávný sen svých předků . Navrátili se domů…

Dle repatriačních dohod  po válce, se mohli Češi vrátit zpět do  tak vytoužené a idealizované vlasti.  Začátkem roku 1947 začaly první vlakové transporty do Československa.
Transport putující do západních Čech odjel z Volyně koncem března. V Horšovském Týně  část  rodin vystupovala, aby osidlovala usedlosti v blízkosti okresního města, další lidé  pokračovali  v cestě na nádraží do Meclova . V této střediskové obci  se usídlilo mnoho rodin, jiné  našly domovy v nedalekých Srbech, Polžicích… Čekalo je mnoho práce, starostí, vždyť dva roky poválečného a neřízeného života na vesnicích vedlo k rabování a vybydlování  opuštěných domů, do kterých se oni nyní stěhovali. Jejich houževnatost a pracovitost  jim pomohla ihned začít hospodařit v nových podmínkách, přizpůsobili se prostředí, zvyklostem, ale především si navzájem velmi pomáhali. Vždyť na Volyni jim právě ta česká a sousedská sounáležitost pomáhala přežívat všechny  těžkosti daného prostředí. I přes nové politické uspořádání v době kolektivizace a socializace venkova se zapojili do práce, studia, do veřejného života. Na vesnicích i ve městech.

Vzpomeňme na své krajany, statečné vlastence, kteří v 19. století odešli za prací do Ruska, aby zde na Volyni zakládali české vesnice.  Zde byli pověstní  pro svoji řemeslnickou zručnost, byli také výteční a pokrokoví hospodáři. I v obtížných letech politických zvratů, důsledků  nacionalistických ,  náboženských a válečných poměrů  1. a 2. světové  války  si  stále udržovali svůj  český jazyk, tradice, spolkovou činnost  i  společenský život, zakládali kapely, hasičské sbory apod.  A v době nejtěžších válečných poměrů čeští muži  rekrutovali  do nově vznikající 1. československé samostatné jednotky generála Ludvíka Svobody, zúčastňovali se těžkých osvobozovacích bojů na polském, slovenském území a  jako vojáci došli  až do májové Prahy. Za podíl a zásluhy na osvobození vlasti  bylo Volyňským  Čechům umožněno  vrátit se i s rodinami  do Československa. Mnozí se tohoto okamžiku nedožili.     Vzpomeňme společně  na jejich hrdinství…

Velký obdiv a poděkování  patří především panu ing.Slavomíru Lokvencovi z Polžic u Horšovského Týna, který byl jako malý  kluk svědkem  i této historické události návratu , který zpracoval a vydal v r. 2009 KRONIKU IVANIČSKA . Jeho počin je nenahraditelným dokumentem pro nás, pro potomky Čechů z Volyně, kteří jsme se již narodili  v Čechách, na Domažlicku . Věřím, že i ostatním občanům  připomeneme, jak důležité  je nezapomínat na historii, být patrioti i vlastenci.

 

Jiřina Novotná – Součková